Adatkezelési és adatvédelmi nyilatkozat

A Blank Media Kft, e-mail címe: info@barkacs-kert.hu) webáruházába történő regisztrációval vagy a hírlevelére történő feliratkozásával minden további feltétel nélkül, a 2011. évi CXII. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény 20. § (1) szakasza alapján önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy a Blank Media Kft. a regisztráció során megadott adatait vagy hírlevél esetében a jelentkezési lapon rögzített adatait (név, felhasználónév, jelszó, lakcím, e-mail cím, telefonszám) a saját adatbázisában rögzítse, és azokat a nyilatkozatban és az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően, a regisztráció, illetve a Hírlevélre történő feliratkozás tartama alatt nyilvántartsa és kezelje. A Blank Media Kft. a feliratkozók megadott adatait bizalmasan, az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kezeli, és azokat harmadik személy részére nem adja át. A Blank Media Kft. nem vállal felelősséget az adatkezelés során az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok által előidézett kárért.

Felhasználó a bankkártyás fizetés megkezdésével számára elfogadottnak tekinti az alábbi adattovábbítási nyilatkozatot:

"Tudomásul veszem, hogy a Blank Media Kft (címe: 2314 Halásztelek, Bethlen Gábor utca 64.) adatkezelő által a https://barkacs-kert.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: Felhasználó e-mail elérhetősége"

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg:
SimplePay Általános Felhasználói Feltételek

A regisztrációval és a Hírlevélre történő feliratkozással minden további feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy a Blank Media Kft adatait információs bázisa megteremtéséhez, illetve fenntartásához használja fel.

A Hírlevélre történő feliratkozással hozzájárul továbbá ahhoz, hogy címzett postai küldemény, elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű kommunikációs eszköz útján a Blank Media Kft a saját reklám és marketingakcióiról tájékoztatást adjon, illetve küldjön részére. A hírlevél havonta legfeljebb 1-4 alkalommal kerül kiküldésre.

Az adatkezelés célja a regisztráció esetében a későbbi vásárlás megkönnyítése, míg a hírlevél esetében a jogosultak számára a hírlevél kiküldésének lehetősége, a feliratkozók - nem teljes körű - tájékoztatása különleges akciókról/kedvezményekről/újdonságokról, szakmai hírekről, a Blank Media Kft szervezésében megrendezett szakmai rendezvényekről. Az adatkezelés a 2011. évi CXII. törvény alapján, hozzájáruláson alapul.

Az adatkezelés időtartama, a regisztrációtól, illetve a feliratkozástól addig az időpontig tart, amíg a Blank Media Kft. által biztosított leiratkozási, törlési lehetőséggel a jogosult nem él. A regisztráció törlése, illetve a Hírlevélről történő leiratkozás bármikor korlátozás és indokolás nélkül ingyenesen megtehető, az adatkezelés megszüntetése, az adatok törlése kezdeményezhető, illetőleg a reklám küldésének megtiltása iránti igény bejelenthető a Blank Media Kft 2314 Halásztelek, Bethlen Gábor utca 64. alatti címén, illetve az info@barkacs-kert.hu e-mail címen. A regisztrált személy, illetve a Hírlevélre jelentkező bármikor kérelmezheti tájékoztatását személyes adatainak kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, illetve személyes adatainak törlését vagy zárolását.

A Hírlevélre jelentkező a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.